Հայագիտակ

Սևքարեցի Սաքոն երեք կրակի արանքում էր`ռուսների, թուրքերի, մազրիկցիների․ «Հայագիտակ»

Նա մեկն է այն քաջորդիներից, ովքեր «դեպի երկիր» կոչին հավատարիմ իրեն նվիրեց Արեմտյան Հայաստանը թուրքական լծից ազատագրելու գործին։

Կյանքը վտանգելով, զենք էր մատակարարում Արևմտյան Հայաստան, զինելով ֆիդայիներին։ Ցավոք, կարճ տևեց նրա կյանքը, բայց մնաց ժողովրդի հիշողության մեջ, նաև իրեն նվիրված երգերի շնորհիվ։

«Քո անունով ես սիրեցի, որտեղ տեսա Սևքարեցի»։ Սիրված ֆիդայի Սևքարեցի Սաքոյին նվիրված երգի տողն է։

Հաղորդում նվիրված Սևքարեցի Սաքոյի 150-ամյակին։

Հրամանատարական կազմը
Վերևի շարք (ձախից). Սևքարեցի Սաքո, ղարաբաղցի Կոլյա Ասրիբեկյան, Տեր Հակոբ քահանա Սառիկյան, Իշխան Հովսեփ Արղության (հրամանատարի օգնական), արշավանքի հրամանատար` Վարդան Մեհրապյան, շա-տախեցի Փոխիկ, Թորոս (Գալուստ Ալոյան), բժ. Քրիստափոր Օհանյան, մեջտեղի շարք. Ախպեր (Մոկացի Հարություն), անծանոթ, անծանոթ, ներքևում` Բիթլիսցի Մուշեղ:
Back to top button