Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Տղամարդ» բառի շառավիղները

  • Վրացական տեղանունների հայերեն տառադարձությունը։
  • «Պիտի» պայմանական եղանիկիչի ճակատագիրը։
  • Լեզվի կոմիտեի հորդորակը «թվով» բառաձևը չգործածելու մասին։
Back to top button