Մենք և մեր բառերը

Մայրենի և օտար բառեր. «Մենք և մեր բառերը»

  • Հաշիվն ու համարը:
  • Երեվարք գավառը:
  • «Երեն»-ը լեզու
Back to top button