Ձեր փաստաբանը

Ի՞նչ հարաբերություններ կկարգավորի «Կլիմայի մասին օրենք»-ը․ «Ձեր փաստաբանը»

Կլիմայի մասին օրենքի նախագծի նպատակն է ամրագրել երկրում կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողա­կանության քաղաքականությունների մշակման, իրակա­նաց­ման, այդ գործընթացների ինստիտուցիոնալ համակարգ­ման իրավա­կան կարգավորման մոտեցումները։

Ո՞րն է լինելու օրենքի կարգավորման առարկան․  

Այն երկրները, որոնք ավելի խոցելի են կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, ունեն ավելի մանրամասն կարգավորիչ նորմատիվ իրավական ակտ։

Ի՞նչ առանձնահատկություններ են հաշվի առնել ոլորտային խոցելիության համատեքստում ՀՀ մասով․

Օրենքում կարգավորումներ կան հանրային մասնակցության հետ կապված։

Ի՞նչ առանձնահատկություններ կան կլիմայի հետ կապված ՇՄԱԳ, ՌԷԳ գործընթացների հետ․

Կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ քաղաքացիների տեղեկատվություն ստանալու մատչելիության լրացուցիչ երաշխիքներ են ամրագրված օրենքի նախագծում։ Օրենքի ընդունումից հետո ինչքանո՞վ մատչելի և հասանելի կլինի տեղեկատվությունը։

«Ձեր փաստաբանը» հաղորդաշարի հյուրեն են ԵՄ-ն կլիմայի համար ՄԱԶԾ-ԵՄ տարածաշրջանային ծրագրի hայաստանյան բաղադրիչի ղեկավար, տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու Արտակ Բաղդասարյանի և ՄԱԶԾ Կլիմայի փոփոխության ծրագրերի համակարգող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Դիանա Հարությունյանի հետ։

Back to top button