Մենք և մեր բառերը

Անարգել լեզուն. «Մենք և մեր բառերը»

  • Այտն ու այտուցը:
  • Վարագավանքի վերքը:
  • Տանտերն ու տանուտերը:
Back to top button