Մենք և մեր բառերը

Ուսուցչի օր. «Մենք և մեր բառերը»

  • Թիվ և թվական:
  • Թակույկ և կահույր:
  • Աշխարհ և ապաշխարել:
Back to top button