Մենք և մեր բառերը

Աշխարհի շինողն ու քանդողը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ծերն ու ծերակույտը:
  • Գործը ձախ գնալ:
  • «Վաղեմի» բառի հետքը:

Back to top button