Ձեր փաստաբանը

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարը՝ որպես վեճերի այլընտրանքային լուծման ձև․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Հաշտարարը քննում է վեճեր ֆիզիկական անձանց և միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների միջև: Ո՞ր պահանջներով կարելի է դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։
  • Արդյո՞ք անհրաժեշտ է պայմանագիր՝ հաշտարարին դիմելու համար։
  • Մինչև հաշտարարին դիմելը, հաճախորդը պարտավո՞ր է արդյոք բողոք-պահանջ ներկայացնել Կազմակերպությանը։
  • Ինչպե՞ս է իրականացվում հաշտարարի կողմից հաճախորդի պահանջի քննությունը։
  • Ի՞նչ ժամկետներում է կատարվում ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից կայացված որոշումը։
  • Ի՞նչքանով է արդյունավետ դիմել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին։

Զրույց Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի գրասենյակի կառավարչի տեղակալ Աշոտ Ղոչիկյանի հետ։

Back to top button