Ձեր փաստաբանը

Ովքեր կստանան դրամական ավանդների փոխհատուցում 2023 թ.-ին․ «Ձեր փաստաբանը»

ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների փոխհատուցման գործընթացի շահառուների շրջանակը.

  • Մինչ այսօր չհաշվառված քաղաքացիներն ի՞նչ գործընթաց պետք է անցնեն և ի՞նչ փաստաթղթերի շրջանակ ներկայացնեն։
  • Ավանդային գրքույկում առկա լրացումների և անձը հաստատող փաստաթղթի միջև տվյալների անհամապատասխանության դեպքում, ի՞նչ է անհրաժեշտ կատարել։
  • Տվյալների հաշվառման մերժումը ո՞ր դեպքերում է հնարավոր։
  • Ի՞նչ եղանակով է իրականացվում հաշվառված ավանդատուների փոխհատուցման վճարումների կարգը։

Զրույց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Կենսաթոշակային ապահովության և այլ դրամական վճարների վարչության ընտանիքներին տրվող նպաստների բաժնի պետ Արմեն Մարգարյաի հետ։

Back to top button