Մենք և մեր բառերը

Հայերենի խոտորումները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Սոմին» նկանակ:
  • Արգոնավորդները:
  • Հովարն ու հովհարը:
Back to top button