Մենք և մեր բառերը

Դեկլարացիա-հռչակագիր-30․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Պահպանենք ու պաշտպանենք։
  • Ակն ընդ ական։
  • Հեծել և հեծեծել։
Back to top button