Պոեզիա

Նոնա Պողոսյանի պատերազմական թեմաներով ստեղծագործություններից․ «Պոեզիա»

Արդի հայ բանաստեղծները շարքից՝ Նոնա Պողոսյանի պատերազմական թեմաներով ստեղծագործություններից։

Back to top button