Մասնագիտություն

Ազգագրություն` ժողովուրդների արդի և ավանդական ընկալումների ուսումնասիրում․ «Մասնագիտություն»

Ի՞նչ է ուսումնասիրում ազգագրությունը, ի՞նչ գիտությունների հետ է առնչվում, և որո՞նք են ազգագրության արդի խնդիրները: Ի՞նչ է տոնը, ծեսը, պահքը, և ժամանակի ընթացքում ինչպիսի՞ ավանդական ծեսեր, սովորույթներ են պահպանվել: Զրույց ազգագրագետ Հասմիկ Աբրահամյանի հետ:

Back to top button