Մենք և մեր բառերը

Նախադասության անդամների սխալ դասավորության մասին․ «Մենք և մեր բառերը»

  • «Նա» և «ինքը» դերանունների տարբերությունը։
  • «Ավետյաց երկիր» արտահայտության բովանդակությունը։
  • «Կոչնակը» և նրա նշանակությունը։
Back to top button