Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Կան ընդհանրական հապավումներ

  • Ժամանակին ասում էին ԽԾԲ․ ովքե՞ր էին այդ ԽԾԲ-ները։
  • «Պլատոնական սեր» արտահայտության մասին։
  • «Արդահան» տեղանվան ծագումնաբանությունը։
Back to top button