Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը». «Ղազից» մինչև «ղազագիր»

  • «Ունայն» և «ունայնություն»:
  • «Տարփ», «տարփալ» և «տարփածու»: 
  • «Արտաշատը» արտերի հետ կապ չունի:
Back to top button