Ձեր փաստաբանը

«Ձեր փաստաբանը». Բռնության ո՞ր տեսակին են հատկապես ենթարկվում հայ կանայք և աղջիկները

«Կանանց և աղջիկների նկատմամբ կիրառվող բռնության դեմ պայքար». ՀՀ օրենքով կարգավորվող իրավահարաբերությունների շրջանակը, բռնության տեսակների, իրավասու մարմինների լիազորությունների, ապաստարան դիմելու կարգի, մնալու ժամկետի և այլ հարցերի շուրջ։
Հյուր՝ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գենդերային ծրագրերի պատասխանատու Լուսինե Սարգսյան:

Back to top button