Հասարակություն

Համատիրություններն անգործունակ կառույցներ են

Բազմաբնակարան շենքերի կառավարուման գործընթքացը հեշտացնելու, ապապետականացնելու և համայնքային պատկանելությունից հանելու, ստեղծված խնդիրներին արագ լուծում տալու նպատակով տարիներ առաջ Արմավիրի մարզի 3 քաղաքից միայն Էջմիածնում ստեղծվեցին համատիրություններ, որից այժմ մնացել է 3-ը:

Բնակիչները դժգոհ են կառույցի աշխատանքից:

Տարիներ առաջ Էջմիածնի 185 բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն անցավ նոր ձևավորվող  16 համատիրության ներքո:  Սակայն կառույցները չկարողացան իրականացնել ճիշտ կառավարում և հետզհետե լուծարվեցին և մնաց միայն  3-ը: Դրանք էլ, կարելի է ասել անունը կա՝ ամանում, գրեթե, չկա:

Էջմիածնի քաղաքապետարանի բնակարանային կոմունալ վարչության պետի տեղակալ Մարտուն Դիլանյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքի միայն  54 բազմաբնակարան շենքերի կառավարումն  է իրականացնում  3 համատիրությունը, իսկ 131-ը ՝քաղաքապետարանը:


,,Եթե աշխատեին, հնարավոր է, ինչպես ,,Մարշալ Բաղրամյանը,, ինչպես ,,Երկիրը,, կարողնային մի արդյունքի հասնել: Մատների արանքով են նայել: Ինչքան համատիրությունները շատ լինեն, այնքան ավելի լավ,,:

Ծիածան, Մարշալ Բաղրամյան և Երկիր համատիրություննրը բնակիչներից սպասարկման վճարը գանձում են բնակարանի  1քմ-ի դիմաց 17 դրամ սակագնով:  Բնակիչների մեծ մասը որպես կանոն, պարտքերը մարում է տարեվերջին: Քաղաքապետարանի պաշտոնյայի մատնանշած Մարշալ Բաղրամյան համատիրության բնակիչները նույնպես դժգոհեցին համատիրության աշխատանքից, սակայն կան նաև մարդիկ, ովքեր գոհ էին և ում խնդրին արագ լուծում էր տրվել:


Բնակչի կողմից կատարված ծախսերը համատիրությունը դուրս է գրում  տարեկան սպասարկման վճարից: Մարշալ Բաղրամյան համատիրության նախագահ Ռոբերտ Մկրտչյանն ասաց, որ բնակիչներն իրենց տեղյակ են պահում շենքերում, բնակարաններում առաջացած խնդիրների մասին, իրենք պայմանագրային մատուցվող ծառայությունների միջոցով  կարգավորում են, վճարում, երբ գումարները հավաքագրում են:


Ռոբերտ Մկրտչյանը նշեց, որ իրենք   շենքերի մուտքերում փայտե հին  դռներ ու պատուհաններ  են տեղադրել՝  պաշտպանելով ցրտից: Համատիրության բյուջեն սուղ է և չեն կարողանում մեծ աշխատանքներ կատարել: Վազգեն առաջին փողոցի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներից մեկը մատնանշեց այն շենքը, որտեղ ապրում է համատիրության նախագահը, տանիքն ամբողջությամբ վերանորոգվել է, իսկ իրենցը՝ մասնակի:


Շենքերի տանիքների նորոգման համար Էջմիածնի քաղաքապետարանը, ըստ դիմողների թվի և վերանորոգման ծավալի, շինանյութ է տրամադրում, իսկ աշխատանքներն իրականացնում են կամ բնակիչները, կամ համատիրությունները: Էջմիածնի քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դիանա Գասպարյանը նշեց, որ այս տարի, նախատեսվել է 26 շենքի տանիքների մասնակի նորոգում: Այդ նպատակով քաղաքապետարանը տրամադրում է միայն  շինանյութը:


,,Եթե քամին ոշել տարել է շենքի տանիքը, ապա մենք աջակցում ենք վերանորոգման հարցում, չենք առանձնացնում համատիրության շենք է, թե քաղաքապետարանի,,:  Համատիրության շենքի տանիքի նորոգման դիմաց վարպետներին համատիրությունը վճարել է աշխատակիցներից մեկի անվամբ վարկ վերցնելով, որն աստիճանաբար մարել են գանձումների հաշվին:

Մարշալ Բաղրամյան համատիրության նախագահն արդեն ծեր է և մի քանի անգամ առողջության պատճառով հրաժարվել է աշխատանքից, սակայն իր խոսքերով ասած՝ փոխարինող չի գտնվել: Ընդհանուր ժողովի անդամները նույնպես ծերեր են, որոնք հիվանդությունների պատճառով չեն մասնակցում ժողովին:


Համատիրություններն Էջմիածնում ձևական բնույթ են կրում, կառավարումը չի կազմակերպվում օրենքով նախատեսված չափորոշիչներով:  Բնակիչները  չեն հետաքրքրվում համատիրության գործունեությամբ:  Նրանց մեծ մասը հրաժարվել է համատիրությանը վճարելուց:

Back to top button