Հասարակություն

66 մլն դրամ՝ Տավուշի մարզի սահմանամերձ մի շարք համայնքների վնասի փոխհատուցման համար

hasmikdilanyan
Այս տարվա սեպտեմբերին Տավուշի մարզի մի շարք համայնքներում հակառակորդի արձակած գնդակներից տուժած բնակիչների կրած վնասների փոխհատուցման նպատակով կառավարությունն իր պահուստային ֆոնդից մարզպետարանին տրամադրել է շուրջ 66 մլն դրամ:

Կառավարության որոշմամբ, չաշխատող անձին նույնպես նպաստ կնշանակվի: Մայրության նպաստը նշանակվում և վճարվում է, եթե շահառուն բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված է Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով:

Մայրության նպաստը նշանակելու դիմումը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը կարող է ներկայացնել ինչպես շահառուն` նպաստի իրավունք ունեցող կինը, այնպես էլ այլ անձ: Երեխայի ծննդյան օրվա դրությամբ ծննդօգնության պետական հավաստագիրը չստացած կնոջը մայրության նպաստ չի նշանակվում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ հղի կինը նախածննդյան հսկողության վաղ հաշվառման է կանգնել մինչև հղիության 12 շաբաթական ժամկետը:

Մեկ այլ դեպք նույնպես ընդգծված է, երբ դիմումը ներկայացվել է հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի իրավունք ունենալու (140 օր) ժամանակահատվածը ավարտվելուց (ժամկետը լրանալուց) հետո: Տարածքային կենտրոնը նաև մերժում է մայրության նպաստ նշանակելը, եթե շահառուն բնակչության պետական ռեգիստրում հաշվառված չէ Հայաստանի Հանրապետության բնակության վայրի հասցեով:

Back to top button