Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ «Էմիգրացիա» և «իմիգրացիա» տերմինները

«Մենք և մեր բառերը»․ «Էմիգրացիա» և «իմիգրացիա» տերմինները

«Արտագաղթի» ելևէջներով։«Պատրաստակամություն» և «պատրաստականություն»։«Մոտ» կապի սխալաձև գործածությունները լեզվի կոմիտեի հորդորակում։
«Մենք և մեր բառերը»․ Հեղափոխությունն ու եղանը արյունակիցներ

«Մենք և մեր բառերը»․ Հեղափոխությունն ու եղանը արյունակիցներ

«Գտնել» բայի սխալաձև գործածությունները։«Իմիտացիա» բառի հետքերով։«Մուշ» տեղանվան ժողովրդական ստուգաբանությունը։
«Մենք և մեր բառերը»․ «Տեղեկատվությունը» նույն «ինֆորմացիան» չէ

«Մենք և մեր բառերը»․ «Տեղեկատվությունը» նույն «ինֆորմացիան» չէ

«Մարմնի ճրագը աչքն է» արտահայտության մասին։Ցանկանում է գնա՞լ, թե՞ ցանկանում է գնա։«Մեքենայի ամբարձի»․ առաջարկ մասնագետից։
«Մենք և մեր բառերը»․ Կան ընդհանրական հապավումներ

«Մենք և մեր բառերը»․ Կան ընդհանրական հապավումներ

Ժամանակին ասում էին ԽԾԲ․ ովքե՞ր էին այդ ԽԾԲ-ները։«Պլատոնական սեր» արտահայտության մասին։«Արդահան» տեղանվան ծագումնաբանությունը։
«Մենք և մեր բառերը»․ «Օլիգարխը» ծագմամբ և ստուգաբանությամբ

«Մենք և մեր բառերը»․ «Օլիգարխը» ծագմամբ և ստուգաբանությամբ

«Խանդը» իր ճյուղավորումներով։«Ձայնը» և «քվեն» լեզուներում։«Պամիր» տեղանվան ստուգաբանությունը։
«Մենք և մեր բառերը»․ «Հայտարարություն» բառի մեջ «թուշն» ի՞նչ գործ ունի

«Մենք և մեր բառերը»․ «Հայտարարություն» բառի մեջ «թուշն» ի՞նչ գործ ունի

Ինչու՞ Վեստ Ինդիա․ Արևմտյան Հնդկաստանը ո՞րն է։Սպասավորը պաշտոն, ծառայություն։Եղեռնածին տեղանուններից Խառակոնիսի մասին։
«Մենք և մեր բառերը»․ Արաքսը հնում Երասխն էր

«Մենք և մեր բառերը»․ Արաքսը հնում Երասխն էր

«Քաոս» բառից կա քաոսորդի, այսինքն՝ դիցաբան։«Քրտինքով հաց ուտել» արտահայտության մասին։Ոչ թե իմ գիրքս, այլ իմ գիրքը։
«Մենք և մեր բառերը»․ Հայաստան անվան առաջացումը

«Մենք և մեր բառերը»․ Հայաստան անվան առաջացումը

«Աստված» բառը անձանվան մեջ։«Օլիմպիադա» բառի հետքերով։«Դարոյնք» տեղանվան ծագումնաբանությունը։
«Մենք և մեր բառերը»․ Գոհաբանության օր կամ օր երախտիքի

«Մենք և մեր բառերը»․ Գոհաբանության օր կամ օր երախտիքի

«Տեղեկատվություն» և «տեղեկույթ» բառերի մասին։«Հնդկահավ» բառի հոմանիշները։«Կուռկուռի ձագ դառնալ» արտահայտության իմաստը։
«Մենք և մեր բառերը»․ «Տի»-ն «մեծ»-ի նշանակությամբ

«Մենք և մեր բառերը»․ «Տի»-ն «մեծ»-ի նշանակությամբ

«Դուք» քաղաքավարական դիմելաձևի հետքերով։«Գավառ» տեղանվան բացահայտումը։«Զենիթ» բառի ճակատագիրը։
Back to top button
Close