Ձեր փաստաբանը

Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության իրավունքի պաշտպանությունը Հայաստանում․ «Ձեր փաստաբանը»

Մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության իրավունքի պաշտպանությունը Հայաստանում․ «Ձեր փաստաբանը»

Ինչպիսի՞ն է ՀՀ օրենսդրությունը հոգեկան առողջության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց գործունակության իրավունքի վերաբերյալ։ Ինչպիսի՞ն է դատական պրակտիկան այս առումով։…
Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի իրավական միջոցները․ «Ձեր փաստաբանը»

Մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի իրավական միջոցները․ «Ձեր փաստաբանը»

Որո՞նք են մարդկանց թրաֆիքինգի պայմանական փուլերը։ Ո՞րն է մարդկանց թրաֆիքինգի պատկերն այսօր։ Ո՞ր երկրներն ու մարդիկ են ավելի խոցելի թրաֆիքինգի…
Ինչպես է հաշվարկվում հայցային վաղեմության ժամկետը․ «Ձեր փաստաբանը»

Ինչպես է հաշվարկվում հայցային վաղեմության ժամկետը․ «Ձեր փաստաբանը»

Ի՞նչ է հայցային վաղեմությունը։ Գործող օրենսդրությամբ սահմանված է հայցային վաղեմության երեք տարվա ժամկետ: Ո՞ր դեպքերում այն կարող է կրճատվել կամ…
Ովքեր կստանան դրամական ավանդների փոխհատուցում 2023 թ.-ին․ «Ձեր փաստաբանը»

Ովքեր կստանան դրամական ավանդների փոխհատուցում 2023 թ.-ին․ «Ձեր փաստաբանը»

ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների փոխհատուցման գործընթացի շահառուների շրջանակը. Մինչ այսօր չհաշվառված…
Շրջակա միջավայրի իրավունքը՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում․ «Ձեր փաստաբանը»

Շրջակա միջավայրի իրավունքը՝ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում․ «Ձեր փաստաբանը»

Ինչո՞ւ են պետությունները Սահմանադրություններում ամրագրում շրջակա միջավայրի իրավունքը։ Որո՞նք են մարդու շրջակա միջավայրի իրավունքները։ Ի՞նչ հնարավորություններ է ընձեռում ներկայիս ՀՀ…
Որքանո՞վ են պաշտպանված սպառողների իրավունքները. «Ձեր փաստաբանը»

Որքանո՞վ են պաշտպանված սպառողների իրավունքները. «Ձեր փաստաբանը»

Ե՞րբ է անձը հանդես գալիս սպառողի կարգավիճակում։ Ե՞րբ է կիրառվում սպառողական ոլորտի վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Ո՞րն է ապրանքի որակի էական խախտումը։…
Աղետի գոտու չլուծված խնդիրներն ու բազմաբնակարան շենքերի պահպանությունը․ «Ձեր փաստաբանը»

Աղետի գոտու չլուծված խնդիրներն ու բազմաբնակարան շենքերի պահպանությունը․ «Ձեր փաստաբանը»

Ինչպիսի՞ նորմատիվ իրավական ակտեր են ընդունվել աղետի գոտու վերականգման հետ կապված։ Որո՞նք են այսօր աղետի գոտու առաջնային ու երկրորդային խնդիրները։…
Որքանո՞վ է ապահովված տարեցների՝ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը․ «Ձեր փաստաբանը»

Որքանո՞վ է ապահովված տարեցների՝ արժանապատիվ ապրելու իրավունքը․ «Ձեր փաստաբանը»

Հասարակության քանի՞ տոկոսն են կազմում տարեցները և ովքե՞ր են համարվում տարեցներ։ Որքանո՞վ է օրենսդրությունը բարեփոխվել վերջիններիս իրավունքների պաշտպանության հետ կապված։…
Ժառանգությունը՝ ըստ օրենքի և ըստ կտակի․ «Ձեր փաստաբանը»

Ժառանգությունը՝ ըստ օրենքի և ըստ կտակի․ «Ձեր փաստաբանը»

Ժառանգության ընդունման կարգը, եղանակներն ու ժամկետները։ Ովքե՞ր կարող են կտակ կազմել։ Արդյո՞ք ներկայացուցչի միջոցով կարելի է կտակ կազմել։ Ո՞ր դեպքերում…
Արհեստական բանականության դերը առողջապահության համակարգում․ «Ձեր փաստաբանը»

Արհեստական բանականության դերը առողջապահության համակարգում․ «Ձեր փաստաբանը»

Ի՞նչ ասել է առողջապահության համակարգում արհեստական բանականություն։ Համաշխարհային տենդենցների համաձայն առողջապահության համակարգում արհեստական բանականությունը ամենաշատ տարածում է ստացել հատկապես ճառագայթաբանության…
Back to top button