Ազդ անցյալից

Կենցաղի օգնականները․ «Ազդ անցյալից»

Կենցաղի օգնականները․ «Ազդ անցյալից»

Ամերիկեան մսաղաց… Տիկիններու օգնականը… Հեծանիւներ անգլիական խանութում… 19-րդ դարի ավարտ. խոշոր քայլերով զարգանում էր ճարտարագիտական միտքը, հատկապես  արևմուտքում արտադրությունների մեջ…
Լուսանկարչական սարքերից մինչև շքեղ ալբոմներ` 19-րդ դարի հայկական մամուլի գովազդներում․ «Ազդ անցյալից»

Լուսանկարչական սարքերից մինչև շքեղ ալբոմներ` 19-րդ դարի հայկական մամուլի գովազդներում․ «Ազդ անցյալից»

Լօրնետ, պէնսնէ… Լիւմիէրի եղբայրերու ապրանքը  մեր պահեստին մէջ… Աշակերտական պարագաներ… Մարդկանց առօրյայում ուղեկցող ապրանքների և ծառայությունների որակական և քանակական փոխակերպումների…
19-րդ դարի հայկական մամուլի  «տարօրինակ» ծանուցումները․ «Ազդ անցյալից»

19-րդ դարի հայկական մամուլի  «տարօրինակ» ծանուցումները․ «Ազդ անցյալից»

Աղվոր, թոմբոլ  կովեր թիւ 35 ախոռին մէջ… Հացի արաղ 40 գրադուս … Հարկաւոր է ցրիչ-ծառայ… 21-րդ դարի հեռվից 19-րդ դարի…
1000+1 մանրուք 19-րդ դարի հայկական մամուլի վերջին էջերին․ «Ազդ անցյալից»

1000+1 մանրուք 19-րդ դարի հայկական մամուլի վերջին էջերին․ «Ազդ անցյալից»

                            Հե՜յ, լավ մանրո՜ւք, Ասե՜ղ, հուլո՜ւնք, Մատնի՜ք, մարջա՜ն,ապարանջա՜ն… Հա՜վ, ձո՜ւ բերեք, Առե՜ք, տարե՜ք, Խունջիկ-մունջիկ Հարսն ու աղջի՜կ, Էժա՜ն կըտամ, Լա՜վը…
19-րդ դարի հայկական մամուլի «կոշկավոր» գովազդները. «Ազդ անցյալից»

19-րդ դարի հայկական մամուլի «կոշկավոր» գովազդները. «Ազդ անցյալից»

Նրբաճաշակ կոշիկներից մինչև կաղ ոտքի համար առաջարկվողներ, հողաթափերից մինչև լասթիկներ։ Ընտիր կօշիկնե՜ր… Կօշիկ կաղ ոտքին համա՜ր… Լաստի՜ք, մուճա՜կ, մո՜յկ… Մինչև…
Եփրեմ Ծատուրեանց՝ թիֆլիսյան լամպավաճառ մոնոպոլիստը․ «Ազդ անցյալից»

Եփրեմ Ծատուրեանց՝ թիֆլիսյան լամպավաճառ մոնոպոլիստը․ «Ազդ անցյալից»

Գեղեցիկ լամպեղէն… Ծատուրեանցի դեպօյում աժան գներ… Վարանցօվի արձանի հանդէպ… 19-րդ դարի ամենասկիզբն էր՝ 1800 թվականը: Փարիզցի ժամագործ Բերնարդ Գիյոն Քարսելը…
19-րդ դարի հայկական մամուլի «բուրավետ» գովազդները․ «Ազդ անցյալից»

19-րդ դարի հայկական մամուլի «բուրավետ» գովազդները․ «Ազդ անցյալից»

Օծանելիք, սապօն… Իստակ երես… «Անյուտայի աչքերը» մեր դէպօյում Սովետական տարիներին վաճառասեղանների տակից, այսինքն՝ ծանոթով, կարելի էր ձեռք  բերել լեհական արտադրության…
Հիգիենայի պարագաների և շպարի գովազդը 19-րդ դարի հայկական մամուլում. «Ազդ անցյալից»

Հիգիենայի պարագաների և շպարի գովազդը 19-րդ դարի հայկական մամուլում. «Ազդ անցյալից»

Տիկիններ, նորելուկ  փութրա՜….  Պօմադ մազին խնամքի համար… Գլիցերինի սապօն…շատ ընտիր…  19-րդ դարի հայկական մամուլում  հատուկ կանանց համար դեմքի և վարսերի խնամքի…
Գովազդատուները զգուշացնում են  կեղծված ապրանքների մասին․ «Ազդ անցյալից»

Գովազդատուները զգուշացնում են  կեղծված ապրանքների մասին․ «Ազդ անցյալից»

Բոզարջեանի ծխախոտը կեղծված է… Նայեցէք էթիքէթին… Թիւ 8 eau de cologne-ը   կեղծված է… Ո՞ւմ մտքով է անցել  ապրանք  կեղծելու գաղափարը…
Ծանուցումներ վաճառաշահ Զմյուռնիայից․ «Ազդ անցյալից»

Ծանուցումներ վաճառաշահ Զմյուռնիայից․ «Ազդ անցյալից»

Մատամ Մարիցան հոս է…     Զանազան պիժութըռի… Քուլամպիտիս էֆենդին կահկարասի կը շինէ…              Հր. Աճառյանը գրում է, որ վաճառաշահ Զմյուռնիայում…
Back to top button