ԿարևորՀասարակություն

Հյուսիս-հարավ ճանապարհի Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8կմ հատվածում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները

Հյուսիս-հարավ ճանապարհի Տրանշ-2-ի (Աշտարակ-Թալին) Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8կմ ճանապարհահատվածում շարունակվում են շինարարական աշխատանքները։ Հիշեցնենք‚ որ տվյալ հատվածում կառուցվում է ամբողջովին նոր ճանապարհ։

Կապալառու կազմակերպությունը տարբեր տեղամասերում իրականացնում է հողային՝ հանույթի և հետլիցքի աշխատանքներ։ Կատարվում է երկաթբետոնե մոնոլիտ կառուցվածքների՝ ջրատար խողովակների‚ գյուղտեխնիկայի անցումների‚ անասնանցումների շինարարություն։ Կատարվում են նաև կոմունիկացիաների՝ գազատար խողովակների‚ ոռոգման համակարգերի‚ էլեկտրական մալուխների տեղափոխման աշխատանքներ։

Back to top button