Մենք և մեր բառերը

Նոյեմբերը և տիրը. «Մենք և մեր բառերը»

  • Տիր աստվածը:
  • Միության գծիկը:
  • Փողանն ու փողոցը:
Back to top button