Մենք և մեր բառերը

Խոսքի կանոնավորությունը. «Մենք և մեր բառերը»

  • Բեկաբույժի մուտքը:
  • Լեզվական սխալաձևեր:
  • «Խորհուրդը» հնում:
Back to top button