Դպրություն

Բարձորակ ոչ ֆորմալ կրթություն՝ մարզերի ուսանողների համար. «Դպրություն»

Սերտ համագործակցելով գյուղերի դպրոցների հետ՝ COAF-ն իր կրթական ծրագրերով ձգտում է զարգացնելու ուսանողների ստեղծարարությունը, քննադատական մտածողությունը, տաղանդն ու ներուժը։ Ծրագրերն իրենցից ներկայացնում են արտադպրոցական ակումբներ։

Այս աշնանը «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամը իր «Դեպի դպրոց» արշավը նվիրել է Լոռու Դեբետ գյուղի նորարարական դպրոցի կառուցմանը։ Նախաձեռնության հիմքում հին ու սեյսմավտանգ կառույցի վերափոխումն է նոր, աշակերտակենտրոն կրթական տարածքով։

Ենթակառուցվածքների զարգացման կողքին COAF-ի համար  հավասարապես կարևոր է կրթության որակի բարելավման համալիր մոտեցումն, այդ թվում՝ ուսուցիչների վերապատրաստումը դասավանդման նորագույն չափանիշներով։

Զրույց «Հայաստանի մանուկներ»  հիմնադրամի (COAF )կրթական ծրագրերի ղեկավար Շահանե Հալաջյանի և «Հայաստանի մանուկներ» հիմնադրամի (COAF) գյուղական ծրագրերի ղեկավար Գայանե Վարդանյանի հետ։

Back to top button