Մենք և մեր բառերը

«Խումբ» բառի ընկերները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ադամամութը և Ադամը:
  • Շորթը և շորթելը:
  • Բազիլիկն արքայական է:

Back to top button