Ձեր փաստաբանը

Ի՞նչ է նախատեսվում Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքով․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Որքանո՞վ է փոխվել 2021թ.-ից հետո հաշմանդամություն ունեցող անձանց վիճակը օրենքի ընդունումից հետո։
  • Ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգի ներդրմամբ ի՞նչ ծառայություններ են մատուցվում։
  • Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքից բխում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման համալիր ծրագրի մշակումը: Ի՞նչ առաջնահերություններ են սահմանվել համալիր այդ ծրագրով։
  • Ինչպե՞ս է մշտադիտարկվելու սոցիալական ներառման համալիր ծրագրի կատարումը։

Զրույց ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի հավասար հնարավորությունների ապահովման վարչության հաշմանդամների հիմնահարցերի բաժնի պետ Աննա Հակոբյանի հետ։

Back to top button