Ձեր փաստաբանը

Կատարողական վարույթում սպասվող փոփոխությունները․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Որքանո՞վ կթեթևացնեն դատարանների ծանրաբեռնվածությունը կատարողական վարույթի հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունները։
  • Որքանո՞վ է ընդլայնվել հարկադիր կատարման ենթակա ակտերի շրջանակը։
  • Ի՞նչ փոփոխություններ են նախատեսվել «Կատարողական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով կատարողական վարույթում ապացուցման հետ կապված։
  • Ի՞նչ քայլեր են արվել կատարողական վարույթի նյութերի մատչելիության ապահովման հետ կապված։
  • Գործող օրենսդրությամբ սահմանվում է պարտապան ֆիզիկական անձի և պարտապան իրավաբանական անձի գույքի նկատմամբ բռնագանձում տարածելիս բռնագանձման հերթականության կանոնները:
  • Արդյո՞ք նախագծով ավելի ճկուն հնարավորություն է ընձեռվել։
  • Ինչպիսի՞ կարգավորումներ են նախատեսվում հարկադիր աճուրդի ոչ իրավաչափ հետևանքների հետ կապված, ինչպե՞ս է փոխվելու բարեխիղճ գնորդի իրավական պաշտպանությունը։

Զրույց իրավաբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Վահագն Դալլաքյանի հետ։

Back to top button