Ձեր փաստաբանը

Հաշտարարության դերը վեճերի լուծման գործընթացում․ միջազգային և հայաստանյան փորձը․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ի՞նչ է հաշտարարությունը, ո՞վքեր կարող են լինել հաշտարարներ։
  • Ո՞ր դեպքերում են կողմերը ընտրում հաշտարարությունը։
  • Դատավորները արդյո՞ք կողմերին ուղղորդում են դեպի հաշտարարություն և հետաքրքրված են արդյո՞ք վերջինիս կիրառմամբ։
  • Ինչպիսի՞ զարգացման մակարդակում է գտնվում հաշտարարությունը Հայաստանում։
  • Հնարավո՞ր է, որ կողմերի միջև վեճը չլուծի դատարանը և դա հաջողվի հաշտարարներին։
  • Ի՞նչ է համահաշտարարությունը։
  • Ինչո՞վ է ավարտվում հաշտարարության գործընթացը։

Զրույց «Հայաստանում արդարադատության համակարգի ամրապնդում» ծրագրի փորձագետ, արտոնագրված հաշտարար, փաստաբան, Թուրիբա համալսարանի դասախոս, դոցենտ, ի․գ․թ․ Դանա Ռոնեի հետ։

Back to top button