Մենք և մեր բառերը

Դարաշրջանին բնորոշ բառեր․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Վերլուծության ենթարկել-վերլուծել։
  • Անդորրագրի անդորրը։
  • «Կողբոր» տեղանունը։
Back to top button