Մենք և մեր բառերը

Ծածկանունը մականուն է․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Բզնունիք գավառը։
  • Հանիբալը դարպասների մոտ է։
  • Նարդին և ղազագիրը։
Back to top button