Մենք և մեր բառերը

Լեզվի բառային կազմը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Գորդյան հանգույց։
  • Հասկացությունն ու հասկացողությունը։
  • Խոսքային հատկանիշներ։
Back to top button