Դպրություն

Խախտվում է «Լեզվի մասին» օրենքը․ լեզվաբան «Դպրություն»

«Լեզվի մասին» օրենքում նշվում է, որ ՀՀ բոլոր կրթական և մասնագիտական հաստատություններում հայոց լեզվի քննությունն ու ուսուցումը պարտադիր է, սակայն «Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին» օրենքի այս նախագիծը, ի խախտումն այդ օրենքի, շարունակում է առաջ տանել այն ուղեգիծը, ըստ որի՝ հայերենը ստորադաս լեզու է, փաստում է լեզվաբանը:

Ընդ որում, սրան միացավ նաև Կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ ընդունված քննությունների առարկայացանկը, որտեղ հայերենը դարձավ կամընտրական առարկա՝ անգլերենի հետ զուգաշարում

Զրույց լեզվաբան, բ.գ.թ., դոցենտ Նարինե Դիլբարյանի և ֆ.մ.գ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արսեն Բաբաջանյանի հետ:

Back to top button