Ժամանակի վկան

Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին․ «Ժամանակի վկան»

Հայկական տարածքների բռնակցումը Թուրքիային և Խորհրդային Ադրբեջանին 1920-1930-ական թվականներին։

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի 2020թ․-ին տպագրած համանուն աշխատության փաստերով ներկայացվում է Լեռնային Ղարաբաղի բռնակցումը Խորհրդային Ադրբեջանին 1920 թ․ հուլիսին՝ դրան նախորդած և հաջորդած պատմական անցքերի հանգամանալից նկարագրությամբ։

Back to top button