Մենք և մեր բառերը

Բայի և գոյականի սերտ կապը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Կենդանական և բուսական տերմիններ։
  • «Գայլ» գետի անվանակոչությունը։
  • Հայերեն և ռուսերեն բառերը մեզանում։
Back to top button