Գերդաստաններ

Չերկնչենք ու չվախենանք․ մահն ընդունենք ուրախ սրտով․ Վարդան Մամիկոնյան․ «Գերդաստաններ»

Մամիկոնյան տոհմի ծագման և հայրենասիրական ու հերոսական պատմությունը մեզ ներկայացրել են պատնահայր Խորենացին, Բյուզանդը։

451 թվականի Ավարայրի ճակատամարտն ու Վարդան Մամիկոնյանը միշտ մնացել են սերունդների հիշողության մեջ որպես մեր ազատագրական պայքարի ամենակարևոր էջերից մեկը։

Սասանյան Պարսկաստանի դեմ տարած բարոյական հաղթանակը հրաժարեցրեց պարսիկներին հայերին դավանափոխ անելու մտադրությունից։

Back to top button