Դպրություն

Սեռական դաստիարակության դպրոցական ծրագրերը Հայաստանում պետք է մշակվեն ըստ ազգային առանձնահատկության՝ նույնիսկ մարզ առ մարզ․ «Դպրություն»

Երեխաների ուսուցման մասին Լանզարոտի կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ երեխաները տարրական և միջնակարգ կրթության ընթացքում ստանան սեռական շահագործման և սեռական բռնության հետ կապված վտանգների, ինչպես նաև իրենց պաշտպանելու միջոցառումների մասին տեղեկություններ՝ իրենց կարողությունների համաձայն։

Ո՞վ պետք է երեխայի հետ աշխատի: Որտե՞ղ և ո՞վ պետք է պատրաստի մասնագետներ և ըստ էության ի՞նչ մասնագետներ են լինելու։

Back to top button