Մենք և մեր բառերը

«Մենք և մեր բառերը»․ Քերթողահայր Մովսես Խորենացու գործը

  • Ի՞նչ է նշանակում «քերթողահայր» բառը։
  • «Մեքենա» և «մեխանիզմ» բառերը արյունակից բարեկամներ։
  • «Պալմիրա» տեղանվան ստուգաբանությունը։
Back to top button