Քո ձայնը

«Քո ձայնը». Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին օրենքի նոր նախագիծ

ՀՀ Սահմանադրության 39-րդ հոդվածի համաձայն մարդն ազատ է անելու այն, ինչը չի խախտում այլոց իրավունքները եւ չի հակասում Սահմանադրությանն ու օրենքներին: Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին մշակվել է հերթական օրենքի նախագիծը: Ինչ է այն իրենից ներկայացնում:
Հյուր՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի օգնական Մուշեղ Հովսեփյան

Back to top button