Ձեր փաստաբանը

Ինչպես է հաշվարկվում հայցային վաղեմության ժամկետը․ «Ձեր փաստաբանը»

  • Ի՞նչ է հայցային վաղեմությունը։
  • Գործող օրենսդրությամբ սահմանված է հայցային վաղեմության երեք տարվա ժամկետ: Ո՞ր դեպքերում այն կարող է կրճատվել կամ երկարաձգվել։
  • Ինչպիսի՞ն է Վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան քննարկվող հարցի հետ կապված։
  • Որո՞նք են հայցային վաղեմության ժամկետների կասեցման հիմքերը։
  • Բացթողնված հայցային վաղեմության ժամկետը կարո՞ղ է դատարանը հարգելի համարել: Որո՞նք են այդ դեպքերը։
  • Ո՞ր պահանջների նկատմամբ հայցային վաղեմություն չի տարածվում։

Զրույց Ատովմյան իրավաբանական ընկերության հիմնադիր, փաստաբան, դասախոս Մարատ Ատովմյանի հետ։

Back to top button