Քո ձայնը

Պարենային անվտանգության համակարգ․ «Քո ձայնը»

Պարենային անվտանգությունն իրավական, կազմակերպական և այլ բնույթի միջոցառումների համալիր է, որն ուղղված է անհրաժեշտ որակի և բավարար քանակությամբ, առողջության համար անվտանգ, լիարժեք պարենով ապահովմանը:

Պարենային անվտանգության համակարգի ապահովման նպատակով ընդունվել են բազմաթիվ իրավական ակտեր։ Քանիսն են դրանցից իրականացվում, քանիսը ոչ։

Պարզաբանում է Էկոկենտրոնի սննդի ռիսկերի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպոյանը։

Back to top button