Ձեր փաստաբանը

Հանգստի իրավունքը և դրա խախտումները․ ինչպե՞ս է հաշվարկվում և վճարվում արձակուրդը․ «Ձեր փաստաբանը»

Հանգստի իրավունքն ամրագրված է միջազգային իրավական ակտերում, այդ թվում ՀՀ մայր օրենքներում և օրենսդրության մեջ: Հանգստի ժամանակը՝ օրենքով, կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կանոնակարգված աշխատանքից ազատ ժամանակն է, որն աշխատողն օգտագործում է իր հայեցողությամբ:

  • Ի՞նչ է իր մեջ ներառում վերջինս։ Ո՞ր դեպքերում կարող է սահմանափակվել այդ հայեցողությունը։
  • Ամենամյա արձակուրդը լինում է նվազագույն, երկարացված և լրացուցիչ:
  • Որո՞նք են այդ տեսակները։
  • Ինչպե՞ս է որոշվում ամենամյա արձակուրդի տևողությունը և ինչպե՞ս է վճարվում։
  • Ո՞ր դեպքերում է ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում մասերով։
  • Ինչպիսի՞ աշխատանքային ստաժ է անհրաժետ ամենամյա արձակուրդ ստանալու համար։
  • Ո՞ր դեպքերում է թույլատրվում աշխատողին հետ կանչել ամենամյա արձակուրդից։
  • Ո՞ր դեպքերում է տեղափոխվում կամ երկարաձգվում ամենամյա արձակուրդը։
  • Աշխատանքից ազատվելիս չօգտագործված արձակուրդը ինչպե՞ս է տրամադրվում։

Պարզաբանում է Legal minds ընկերության հիմնադիր գործընկեր, փաստաբան Ինեսսա Վարդանյանը։

Back to top button