Մենք և մեր բառերը

Տերմինների ճակատագիրը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Ֆրանկն ու Ֆրանսիան։
  • Ծրագրելն ու ծրագրավորելը։
  • Դպիրը քարտուղար։
Back to top button