Ձեր փաստաբանը

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» նոր օրենքը․ «Ձեր փաստաբանը»

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունը Մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության հիմնարար ուղղություններից է: ՄԻՊ-ի լիազորությունների շրջանակը այս համատեքստում. ՀՀ Սահմանադրությամբ արգելված է հաշմանդամության հիմքի վրա խտրականության դրսևորումը:

Կարո՞ղ ենք փաստել, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրական մոտեցումներն ու կարծրատիպերը փոխվել են։ Նախորդ տարի ընդունվել են «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» և «Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» օրենքները:

Որպեսզի այս օրենքներով ամրագրված մեխանիզմները գործեն, անհրաժեշտ է ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունումը, որոնք առ այսօր ընդուված չեն:

Ե՞րբ է ակնկալվում վերջիններիս ընդունումը։ Հայաստանը վավերացրել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիան, որի բաղկացուցիչ մաս է՝ Կամընտիր արձանագրությունը: Վերջինս երկար ժամանակ է վավերացված չէ:

Ի՞նչ լրացուցիչ երաշխիքներ կտրամադրի Կամընտիր արձանագրության վավերացումը հաշմանդամություն ունեցող անձանց։

Զրույց Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Մոնիկա Սարգսյանի հետ։

Back to top button