Ձեր փաստաբանը

Բնապահպանական ժողովրդավարության համատեքստում Օրհուսի կոնվենցիան և Օրհուս կենտրոնները․ «Ձեր փաստաբանը»

Օրհուսի կոնվենցիայով ամրագրված են բնապահպանական ժողովրդավարության երեք հիմքերը, որո՞նք են դրանք։ Ե՞րբ են ՀՀ-ում ստեղծվել Օրհուս կենտրոնները և ո՞րն է եղել ստեղծման նպատակը։

Օրհուսի կոնվենցիայում և ԵՄ դիրեկտիվներով ամրագրված են էկոլոգիական տեղեկատվության հասկացությունը: Արդյո՞ք բնապահպանական տեղեկատվության իրավական և հանրային ընկալումները ենթարկվել են փոփոխության ժամանակի ընթացքում և ինչպե՞ս կարելի է ստանալ հավաստի տեղեկատվություն բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ և որքանո՞վ է մեր հանրությունն իրավապահանջ էկոլոգիական տեղեկատվություն հայցելու գործընթացում։

Օրհուսի կոնվենցիայի հաջորդ բաղադրիչը՝ բնապահպանական հարցերով որոշումների կայացման գործընթացում հանրության մասնակցությունն է: Ելնելով կոնվենցիոն և ներպետական օրենսդրական պահանջերից, բնապահպանական խնդիրները լավագույնս լուծվում են բոլոր շահագրգիռ քաղաքացիների մասնակցությամբ:

Հանրության իրազեկումն ու մասնակցությունն ապահովելու նպատակով շրջակա միջավայրի վրա գնահատումների և փորձաքննության գործընթացները ենթակա են հանրային ծանուցման և քննարկման: Ինչպե՞ս են իրականացվում հանրային լսումները բնապահպանական հարցերով։

Զրույց ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն ՊՈԱԿ-ի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Սիլվա Այվազյանի հետ։

Back to top button