Մենք և մեր բառերը

Անձնական դերանունները․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Տերունական աղոթք։
  • «Հարյուր» թվի խորքերը։
  • Կալախնձորի պատմությունը։
Back to top button