Ձեր փաստաբանը

Ժառանգությունն ընդունելուն ուղղված գործողություններ․ «Ձեր փաստաբանը»

Ժառանգությունն ընդունելուն ուղղված գործողություններ կամ ժառանգի պարտադիր քայլերն ժառանգությունն ընդունելու հետ կապված

  • Ի՞նչ ձևով է ընդունվում ժառանգությունը:
  • Որո՞նք են ժառանգության բացման տեղը և ժամանակը:
  • Որո՞նք պետք է լինեն ժառանգի առաջնային գործողությունները ըստ օրենքի ժառանգ հանդիսանալու պարագայում։
  • Կարևոր է իմանալ, թե ի՞նչ կարգով է հաստատվում սեփականության իրավունքով գույքի պատկանելությունը ժառանգատուին:
  • Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգատուին չվճարված աշխատավարձի, թոշակների, նպաստների և վնասի հատուցման վճարների ժառանգումը։
  • Ինչպե՞ս է կատարվում ընդհանուր համատեղ սեփականության ներքո գտնվող գույքի ժառանգությունը:

Պարզաբանում է փաստաբան Աշոտ Նուրիջանյանը։

Back to top button