ԿարևորՀասարակություն

Կբարձրացվի գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության մակարդակը

Կառավարությունը հաստատել է ՀՀ-ում սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեության իրականացման լիցենզավորման կարգը: Ըստ հիմնավորման՝ ներկայումս գազաբալոնների տեղադրումը և պարբերական վկայագրումը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ չէ և գործընթացը կանոնակարգվում է Կառավարության համապատասխան որոշումներով:

Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում իրականացվող քաղաքականության շրջանակում տրանսպորտային միջոցների գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և գազաբալոնների պարբերական վկայագրման գործունեությունը հավատարմագրման ոլորտից նախատեսվում է տեղափոխել լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների բնագավառ: Այսպիսով՝ գազաբալոնների տեղադրումը և պարբերական վկայագրումը ներառվել է լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների ցանկում:

Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով՝ կառավարությունն ընդունել է որոշում: Հիմնավորման համաձայն՝ 2020 թ. փոփոխություն է կատարվել «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» օրենքում, որի համաձայն պետք է մշակվեն ոլորտը կանոնակարգող ենթաօրենսդրական ակտերը, որոնցով կկանոնակարգվեն սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման և գազաբալոնների պարբերական վկայագրման պահանջները։ Ըստ այդմ՝ առաջարկվում է հստակեցնել գազաբալոնների տեղադրմանը և վկայագրմանը ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև ուժը կորցրած ճանաչել գործող կարգավորումները:

Ցուցադրել ավելի
Back to top button