Մենք և մեր բառերը

Հոմանիշների առատությունը․ «Մենք և մեր բառերը»

  • Եթե թարգմանվեն անունները։
  • «Բերդ» տեղանվան մասին։
  • «Մերսել» բառի ակունքը։
Back to top button